Followers

12 November 2010

~BIODATA IMAM-IMAM QIRAAT~IMAM NAFI’ AL-MADANI

Nama sebenar beliau adalah Nafi’ bin Abd Rahman bin Abi Na’im Al-Laithi. Beliau telah digelar Abu Ruwim, Abu Hassan dan juga Abu Abd Rahman. Beliau telah dilahirkan pada tahun 70 Hijrah di Asbahan. Antara sifat peribadi beliau adalah beliau merupakan seorang yang berkulit gelap namun beliau mempunyai wajah yang mudah tersenyum. Selain itu, beliau juga mempunyai akhlak yang sangat mulia dan suka bersenda gurau dengan para sahabat. Beliau merupakan salah seorang Imam Qiraat masyarakat di Madinah dan juga terkenal sebagai seorang yang pakar dalam bidang al-Qur’an. Sejak masih muda lagi, beliau telah menekuni Al-Qur’an dan berguru tentang Qur’an kepada lebih dari 70 orang guru. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 169 Hijrah di Madinah ketika berumur 99 tahun.

Sepanjang hayat, beliau pernah bertalaqqi dengan 70 orang imam tabi’in dan di antaranya ialah Abu Jaafar, Syaibah bin Nasoh, Muslim bin Jundab, Yazid bin Ruman, Muhammad bin Muslim bin Shihab dan Abd Rahman bin Hurmuz. Antara orang yang mengambil sanad dengan beliau ialah Imam Malik bin Anas, Imam al-Laith bin Saad, Abu Amru bin A’la, Isa bin Wardan dan juga Sulaiman bin Muslim bin Jammaz. Antara perawi yang Mashur yang meriwayatkan bacaan Imam Nafi’ ialah Qalun dan Warsh.

Diriwayatkan bahawa Imam Nafi’ setiap kali beliau berkata-kata maka akan keluar dari mulutnya bau yang sangat wangi seperti kasturi. Maka orang ramai bertanya kepada Imam Nafi': " Engkau ni pakai minyak wangi ke setiap kali engkau nak ngaji depan orang ramai?". Imam Nafi' menjawab: "Aku tidak pernah mendekati minyak wangi sepanjang hidupku apatah lagi menyentuhnya, akan tetapi aku telah bermimpi sewaktu tidurku melihat Baginda SAW membaca sesuatu di mulutnya dekat ke mulut aku. Maka semenjak itulah sesiapa sahaja akan menghirup harumnya bau itu dari mulutku".IMAM QALUN

Nama sebenar baliau ialah Abu Musa Isa bin Mi’na bin Wardan bin Isa bin Abd Samad  bin Umar bin Abdullah Al-Zarqi. Nama kedua beliau ialah Abu Musa. Beliau telah mendapat gelaran Qalun kerana kelunakannya membaca al-Qur’an. Beliau merupakan anak tiri kepada Imam Nafi’ Al-Madani. Beliau telah dilahirkan pada tahun 120 Hijrah dan telah wafat pada tahun 220 Hijrah iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma’mum.

Beliau telah mula bertalaqqi dengan Imam Nafi’ ketika berumur 30 tahun selama 20 tahun. Antara sifat peribadi beliau ialah bacaan al-Qur’annya sangat baik dan beliau juga boleh berbahasa Rom dengan baik. Selain itu, beliau juga tidak pernah mendengar perkara-perkara maksiat. Beliau mempunyai penyakit pekak dan tidak mendengar apa-apa tetapi apabila dibacakan al-Qur’an kepadanya beliau dapat mendengarnya dengan jelas malah mampu untuk memperbetulkan bacaan al-Qur’an yang slah dari qari yang sedang membaca al-Qur’an.

Abu Muhammad al-Bagdadi berkata;
”Imam Qalun adalah seorang yang sangat pekak kerana beliau sepanjang hayatnya tidak pernah mendengar perkara yang lagha walau sekali. Ini kerana setiap kali dibacakan al-Quran padanya beliau boleh mendengar dengan baik sehinggakan dia boleh memahami bacaan mereka bahkan mengetahui kesalahan bacaan al-Quran tersebut sekaligus memperbetulkan bacaan yang dibacakan padanya hanya berdasarkan dengan perhatiannya kepada gerakan mulut sahaja”IMAM WARSH            Nama penuh beliau ialah Abu Sa’id Uthman bin sa’id bin Abdullah bin Amru bin Sulaiman bin Ibrahim manakala nama kedua beliau ialah Abu Sa’id. Beliau telah mendapat gelaran Warsh. Gelaran ini diberi oleh gurunya Imam Nafi’ kerana kulitnya putih. Beliau telah dilahirkan pada tahun 110 Hijrah di Quirawan di Daerah Saidi, Mesir. Beliau telah wafat pada tahun 197 Hijrah pada zaman Khalifah Al-Ma’mum ketika usianya 87 tahun di Mesir.

            Antara sifat peribadi beliau ialah meerupakan seorang yang berkulit putih dan mempunyai sepasang mata yang berwarna biru. Beliau merupakan seorang yang matang dan mempunyai pergerakan yang lincah. Beliau juga merupakan seorang pakar bahasa Arab yang terkenal pada zamannya. Selain itu, beliau mempunyai suara yang sangat merdu


IMAM IBNU KATHIR AL-MAKKI

Nama : 
Abu Sa’id Abdullah bin Kathir bin Amru bin Abdullah bain Zazan bin Fairuz bin Hurmuz

Tarikh lahir : 
tahun 45 Hijrah di Makkah

Gelaran : 
Abu Ma’bud

Sifat Peribadi :
v   Berkulit hitam manis
v   Bermata biru
v   Putih kepala dan janggut
v   Fasih dan pandai berkata-kata
v   Berbadan tegap dan tinggi

Tarikh Wafat :
tahun 120 Hijrah di Makkah ketika berumur 75 tahun

Anak murid :
antara yang mashur ialah :
v    Al-Bazzi
v    QunbulIMAM AL-BAZZI

Nama : 
Abu hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi’ bin Abi Bazzah Al-Makki

Tarikh lahir : 
tahun 170 Hijrah di Makkah

Gelaran :
Abu Al-Hassan

Sifat Peribadi :
v   Antara yang terawal meriwayatkan Qiraat Ibnu Kathir
v   Salah seorang perawi Ibnu Kathir
v   Perawi yang terbaik yang boleh dipercayai
v   Perawi yang dhobit yang merangkumi ingatan dan penulisan
v   Seorang muazzin dan imam di Msjidil Haram selama 40 tahunTarikh Wafat : tahun 250 Hijrah ketika berumur 80 tahun

IMAM QUNBUL


Nama : 
Muhammad bin Abdul Rahman bin Khalid bin Muhammad bin Said Al-Makhzumi Al-Makki

Tarikh lahir :
tahun 195 Hijrah di Makkah

Gelaran :
Qunbul

Kuniyah :
Abu Amru

Sifat Peribadi :
v   Terkenal dengan akhlak mulia
v   Salah seorang perawi Ibnu Kathir
v   Perawi yang dhobit yang boleh dipercayai
v   Seorang yang bertaqwa dan kuat dengan hukum agama

Tarikh Wafat :
tahun 291 Hijrah ketika berumur 96 tahun di MakkahIMAM ABU AMRU

Nama : 
Zabban bin al-’Ala bin ’Ammar bin Al-Iryan bin Abdullah bin Al-Husain Al-Mazani

Tarikh lahir :
tahun 68 Hijrah di Makkah

Gelaran : 
Ibnu al-’Ala

Sifat Peribadi :
v   Seorang yang sangat dihormati di kalangan bangsa arab
v   Pakar dalam bidang berkaitan al-Qur’an 
v   Seorang yang benar, dipercayai, amanah, zuhud, dan alim   dalam bidang agama


v   Ulama’ besar yang beramal dengan ilmunya
v   Pakar dalam Ilmu Qiraat, Nahu dan Feqah

Tarikh Wafat :
tahun 154Hijrah di Kuffah

Anak murid : 
antara yang mashur ialah :
v    Al-Duri
v    Susi


IMAM AD-DURINama : 
Hafs bin Umar bin Abd Aziz bin Subhan bin ’Ada bin Subhan ad-Duri al-Azli Al-Baghdadi

Tarikh lahir : 
tahun 150 Hijrah pada zaman al-Mansor

Gelaran : 
Ad-Duri

Kinayah :
Abu ’Amru

Sifat Peribadi :
v   Seorang yang benar
v   Perawi yang terawal membukukan Ilmu Qiraat
v   Sebagai tempat rujukan di kalangan masyarakat pada zamannya kerana ketinggian sanad dan ilmunya
v   Pakar dalam bidang Hadih

Tarikh Wafat : 
tahun 246 Hijrah pada zaman MutawakkalIMAM AS-SUSI

Nama :
Shalih bin Ziad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Jarud

Tarikh lahir : 
tahun 170 Hijrah

Kinayah : 
Abu Syuaib

Sifat Peribadi :
v   Seorang yang dhobit ( kuat ingatan )
v   Seorang yang diparcayai
v   Rapat dengan gurunya
v   Paling tua di kalangan sahabat

Tarikh Wafat :
tahun 261 HijrahIMAM IBNU AMIR

Nama : 
Abdullah bin ’Amir bin Yazid bin Tamin bin Rabi’ah bin ’Amir al-Yashabi

Tarikh lahir : 
tahun 21 Hijrah

Kinayah : 
Abu ’Imran

Keistimewaan :
v   Imam Qiraat dalam masyarakat Syam
v   Gabenor. Qadi dan Imam di Damsyik
v   Terbaik di kalangan Muslimin tabi’in

Tarikh Wafat :
tahun 118 Hijrah

Anak murid : 
antara yang mashur ialah :
v    Hisyam
v    Ibnu ZakwanIMAM HISYAM

Nama :
Hisyam bin ’Ammar bin Nasir bin Maisarah al-Silmi al-Dimasyqi

Tarikh lahir : 
tahun 153 Hijrah

Kinayah :
Abu Al-Walid

Keistimewaan :
v   Imam penduduk Damsyik
v   Khatib, guru Qiraat dan Pemidato di Damsyiq
v   Seorang yang boleh dipercayai, kuat ingatan dan adil

Tarikh Wafat : 
tahun 245 HijrahIMAM IBNU ZAKWAN

Nama : 
Abdullah bin Ahmad bin Basyar / Basyir bin Dzakwan bin ’Amru

Tarikh lahir :
tahun 173 Hijrah

Kinayah : 
Abu Muhammad atau Abu ’Amru al-Dimasyhqi

Keistimewaan :
v   Imam Masjidil Haram
v   Imam yang masyur dan dipercayai di Syam
v   Seorang yang boleh dipercayai, kuat ingatan dan adil

Tarikh Wafat : tahun 242 Hijrah

IMAM ’ASIM

Nama : ’Asim bin Abi Najud ( Abdulah ) bin Bahdalah Al-Asadi

Kinayah : Abu Bakar

Keistimewaan :
v   Imam Qiraat dalam masyarakat Syam
v   Gabenor. Qadi dan Imam di Damsyik
v   Terbaik di kalangan Muslimin tabi’in

Tarikh Wafat :
tahun 127 Hijrah di Kufah

Anak murid : 
antara yang mashur ialah :
v    Syu’bah
v    Hafs bin SulaimanIMAM SYU’BAH

Nama :
Syu’bah bin ’Ayash bin Salim bin al-Hanat al-’Asadi an-Nahsyali al-Kufi

Tarikh lahir : 
tahun 95 Hijrah

Kinayah : 
Abu Bakar

Keistimewaan :
v   Imam besar di Kufah
v   Ulama’ di kalangan Ahli Sunnah di Kufah
v   Telah khatam al-Qur’an sebanyak 18 ribu kali

Guru-gurunya :
v   ’Asim bin Abi Najud
v   A’to bin Saib
v   Aslam Minqary

Anak murid :
v   Abu Yusof Yaakob bin Khalifah
v   Abd Rahman bin Abi Hammad
v   Yahya bin Muhammad

Tarikh Wafat :
tahun 193 Hijrah


IMAM HAFS

Nama : 
Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud al-Kufi

Tarikh lahir : 
tahun 90 Hijrah

Kinayah :
Abu Umar

Keistimewaan :
v   Berguru dengan ’Asim iaitu bapa tirinya
v   Pakar dalam Ilmu Qiraat

Gurunya :
v   ’Asim bin Abi Najud

Anak murid :
v   Husin bin Muhamad Maruzi
v   ’Amru bin as-Sobah
v   Fudail bin Yahya

Tarikh Wafat : tahun 180 Hijrah

*      Riwayat Hafs banyak digunakan sebagai bacaan di seluruh dunia
IMAM HAMZAH

Nama : 
Hamzah bin Habib bin ’Amarah bin Ismail al-Kufi al-Tamimy

Tarikh lahir : 
tahun 80 Hijrah

Kinayah : 
Abu ’Amarah

Keistimewaan :
v   Imam Qiraat di Kufah
v   Setiap hujah-hujahnya boleh dipercayai
v   Pakar dalam Ilmu Faraid
v   Pakar dalam bahasa Arab
v   Penghafaz Hadith

Guru-gurunya :
v   Abi hamzah hamran bin A’ayan
v   Muhamad bin Abd Rahman
v   Talhah bin Mashraf
v   Abi Ishak ’Amru bin Abdullah

Anak murid :
v   Kholaf
v   Khollad

Tarikh Wafat : 
tahun 156 Hijrah di Helwan, Iraq ketika berumur 76 tahun


IMAM KHOLAF

Nama : 
Kholaf bin Hisyam bin Tha’lab bin Kholaf al-Asadi al-Baghdadi al-Bazzar

Tarikh lahir : 
tahun 150 Hijrah

Kinayah : 
Abu Muhammad

Keistimewaan :
v   tekah menghafaz al-Qur’an ketika berusia 10 tahun
v   seorang yang thiqah
v   zuhud, alim dan kuat ibadah

Guru-gurunya :
v   Salim bin Isa
v   Abdul Rahman bin Hamad
v   Abi Zaid Said bin Aus al-Ansari

Anak murid :
v   Ahmad bin Ibrahim
v   Ishak bin Ibrahim
v   Ibrahim bin Ali
v   Ahmad bin Zaid

Tarikh Wafat : 
tahun 229Hijrah di Baghdad


IMAM KHOLAD

Nama : 
Kholad bin Khalid as-Syaibani al-Kufi

Tarikh lahir :
tahun 119 Hijrah

Kinayah : 
Abu I’sa

Keistimewaan :
v   Pakar dalam Ilmu Qiraat
v   seorang yang thiqah
v   berpengetahuan tinggi dan seorang yang diyakini
v   pandai bertarannum

Guru-gurunya :
v   Salim bin Isa
v   Husin bin Ali

Anak murid :
v   Ahmad bin Yazid
v   Ibrahim bin Nasrurrazi
v   Ibrahim bin Ali
v   Qasim bin Yazid

Tarikh Wafat : 
tahun 220 Hijrah


IMAM KISAEI

Nama :
Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Othman bin Fairuz

Tarikh lahir :
tahun 119 Hijrah

Kinayah : 
Abu Hassan

Gelaran : 
Kisaei

Keistimewaan :
v   Alim dan imam di dalam Ilmu Nahu dan bahasa Arab
v   seorang yang thiqah
v   zuhud, alim dan kuat ibadah

Guru-gurunya :
v   Imam Hamzah
v   ’Asim
v   Ismail bin Jaafar

Anak murid :
v   Abu Harith
v   Duri Kisaei

Tarikh Wafat : 
tahun 189 Hijrah di BaghdadIMAM ABU AL-HARITH

Nama : 
Al-Laith bin Khalid al-Marwazi al-Baghdadi

Kinayah :
Abu al-Harith

Keistimewaan :
v   Pakar dalam Ilmu Qiraat
v   seorang yang thiqah
v   berpengetahuan tinggi dan seorang yang diyakini

Guru-gurunya :
v   imam Kisaei
v   Hamzah bin Qasim

Anak murid :
v   Muhammad bin Yahya
v   Salmah bin ’Asim

Tarikh Wafat :
tahun 240 Hijrah


posted by:

2 comments:

maryam said...

reference dari kitab ape?

BINTU MOHD ZUHAIDI said...

syukran ats pkgsian..:)tag